Background Image

Usluge

Šta je naš posao?

Naš posao je da evidentiramo sve poslovne promjene koje se dogode u preduzeću i načinimo različite porezne i računovodstvene izvještaje. Najkraće to su sljedeće mjesečne aktivnosti:

 • knjigovodstvena obrada dokumenata
 • kontiranje i knjiženje
 • vođenje KUF-a i KIF-a
 • izrada PDV-prijave
 • predaja prijave Upravi za indirektno oporezivanje
 • obračun plaće sa propisanim obrascima i nalozima za plaćanje
 • predaja prijava uz isplatu plaća poreznoj upravi
 • izrada finansijskih izvještaja

Knjigovodstvene usluge pružamo:

 • preduzećima
 • obrtnicima
 • fizičkim osobama
 • slobodnim zanimanjima
 • neprofitnim organizacijama i fondacijama

Cjenik usluga

Cijena mjesečnih usluga ovisi o vrsti i složenosti poslovanja, te broju poslovnih događaja svakog pojedinog klijenta.

Za detaljnije informacije, molimo Vas pošaljite upit na ili nazovite na 061 348 040.


Pitanja

Da li je problem promjeniti računovodstvenu agenciju?

Ne, u svako vrijeme ste u mogućnosti promjeniti agenciju. Na dogovoreni datum stara agencija prestaje sa radom, zaključuje knjiženja i dostavlja dokumentaciju. Nova nastavlja knjižiti novopristigle dokumente i unosi početna stanja.

Ko se može baviti poslom pružanja računovodstvenih usluga?

Ukoliko pravno lice nije osiguralo vlastiti računovodstveni sistem, posao može povjeriti drugom pravnom licu ili poduzetniku koji ima zaposlenog certificiranog i licenciranog računovođu.